Paziņojums par konfidencialitāti

Uzņēmums KYOCERA SENCO EMEA B.V., kura juridiskā adrese ir Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad, Nīderlande, ir atbildīgs par personas datu apstrādi, kā norādīts šajā paziņojumā par konfidencialitāti. Šie personas dati tiek apstrādāti un glabāti drošībā ar vislielāko iespējamo rūpību. Personas datu apstrādes laikā UZŅĒMUMS KYOCERA SENCO EMEA B.V. ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) noteikumus un piemērojamos LATVIJAS REPUBLIKAS datu aizsardzības tiesību aktus. Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz KYOCERA SENCO EMEA B.V. un visiem tā meitasuzņēmumiem neatkarīgi no to atrašanās vietas vai jurisdikcijas. 

 

KYOCERA SENCO EMEA B.V. tīmekļa vietnēs ir saites uz citām vietnēm, kas atrodas ārpus KYOCERA SENCO EMEA B.V. domēna. Šīs saites ir iekļautas tikai kā informācija mūsu vietnes lietotājiem. Uzņēmums KYOCERA SENCO EMEA B.V. nav atbildīgs un neuzņemas saistības par citu tīmekļa vietņu saturu, kā arī par konfidencialitātes aizsardzību šajās vietnēs. 

 

Par šo tīmekļa vietni atbildīgā datu pārziņa kontaktinformācija 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. 
Pascallaan 88 
8218 NJ Lelystad 
Nīderlande 
+31 (0)320 295 575 

 

Kontaktinformācija datu aizsardzības problēmu risināšanai 
Ja jums ir kādi jautājumi par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, vai par datu aizsardzību kopumā, varat ar mums sazināties, rakstot uz iepriekš sniegto adresi vai šādu e-pasta adresi: [email protected]

 

Personas dati 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. apstrādā jūsu personas datus, jo jūs izmantojat mūsu pakalpojumus vai jūs pats sniedzat mums savus datus (datu apstrādes juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. daļas f) apakšpunkts). Tālāk tekstā ir sniegts pārskats par personas datiem, kurus apstrādājam, ja apmeklējat mūsu tīmekļa vietni: 

 • informācija par jūsu darbībām tīmekļa vietnē (pieprasījuma / apmeklētās lapas saturs); 
 • interneta pārlūkprogramma un ierīces veids; 
 • IP adrese; 
 • pieprasījuma datums un laiks; 
 • laika zona salīdzinājumā ar koordinēto universālo laiku (GMT); 
 • piekļuves statuss/HTTP statusa kods; 
 • nosūtīto datu apjoms; 
 • iepriekš apmeklētā lapa; 
 • pārlūkporgramma; 
 • operētājsistēma; 
 • valsts un pilsēta; 
 • valoda un pārlūkprogrammas versija. 

 

Turklāt, ja nolemjat izmantot mūsu pakalpojumus, piemēram, saziņas veidlapu, varam apstrādāt arī šādu informāciju: 

 • vārds un uzvārds; 
 • adrese; 
 • tālruņa numurs; 
 • e-pasta adrese; 
 • uzņēmuma nosaukums. 

 

Šis saraksts nav visaptverošs. KYOCERA SENCO EMEA B.V. var apstrādāt arī citus datus, ja izmantojat citus rīkus vai iesaistāties citās darbībās. Informācija par to, kā datu apstrāde notiek šajos gadījumos, ir sniegta tālāk tekstā. 

 

Īpaši vai sensitīvi personas dati 
Mūsu tīmekļa vietnei vai pakalpojumam nav nolūka vākt datus par vietnes apmeklētājiem, kuri ir jaunāki par 16 gadiem, ja vien viņi nav saņēmuši vecāku vai aizbildņu atļauju. Tomēr mēs nevaram pārbaudīt, vai apmeklētājs ir vecāks par 16 gadiem. Tāpēc iesakām arī vecākiem iesaistīties savu bērnu tiešsaistes aktivitātēs, lai novērstu, ka informācija par bērniem tiek vākta bez vecāku atļaujas. Ja uzskatāt, ka esam apkopojuši nepilngadīgas personas datus bez šādas atļaujas, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi [email protected] un mēs šos personas datus dzēsīsim.  

 

Kādos nolūkos un uz kāda pamata mēs apstrādājam jūsu personas datus 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. var apstrādāt jūsu datus jo īpaši šādos nolūkos: 

 • lai piedāvātu tīmekļa vietni un lai to pārvaldītu, kā arī uzlabotu un nodrošinātu tās darbību; 
 • lai informētu par izmaiņām pakalpojumos un produktos; 
 • lai nosūtītu informatīvo biļetenu vai reklāmas brošūru; 
 • lai varētu jums piezvanīt vai nosūtīt e-pastu, ja tas ir nepieciešams pakalpojumu sniegšanai. 

 

Jūsu dati tiks izmantoti šādā citā veidā tikai tad, ja to pieprasa vai atļauj attiecīgie tiesību akti, vai ja esat devis atļauju. Ja vēlamies izmantot jūsu personas datus jaunam vai citam nolūkam, mēs jūs par to informēsim. 

 

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. neuzglabās jūsu datus ilgāk, nekā tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kuram jūsu dati ir ievākti, un nekā pieprasa tiesību akti, kuros noteikti datu glabāšanas pienākumi. Nosakām šādus datu glabāšanas periodus tālāk minēto personas datu kategorijām. 

 

Saziņas veidlapa 
Ja aizpildīsiet veidlapu tīmekļa vietnē vai nosūtīsiet mums e-pastu, atkarībā no veidlapas veida vai e-pasta satura jūsu nosūtītie dati tiks glabāti tik ilgi, cik šī informācija ir nepieciešama, lai atbildētu uz jūsu ziņojumu vai to apstrādātu, vai arī līdz pat trim gadiem saskaņā ar datu glabāšanas pienākumiem. Atkarībā no pieprasījuma rakstura datu glabāšanas periods var būt ilgāks. Informācija par to ir sniegta attiecīgo apstrādes nolūku aprakstā. Datu apstrādes juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. daļas f) apakšpunkts. 

 

Google Analytics 
Mēs izmantojam Google Analytics, lai reģistrētu vispārīgus apmeklējumu datus. Šie dati tiek izmantoti tīmekļa vietnes apmeklējumu un klikšķu statistiskai analīzei, un tie ļauj mums optimizēt vietnes darbību. Esam arī iestatījuši Google Analytics tā, lai nodrošinātu konfidencialitāti, IP adreses tiktu anonimizētas un dati tiktu nosūtīti, izmantojot drošu savienojumu. Google Analytics 3 dati tiek glabāti 26 mēnešus. Google Analytics 4 dati tiek glabāti 14 mēnešus.  

 

Trešās puses 
Uzņēmums KYOCERA SENCO EMEA B.V. izmanto trešo pušu pakalpojumus tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai lietotājiem nodrošinātu optimizētu pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Dati trešajām pusēm tiek nodoti tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai atspoguļotu pakalpojumus mūsu tīmekļa vietnē vai ievērotu likumā noteiktās saistības.  

 

Algolia 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. savā tīmekļa vietnē izmanto pakalpojumu sniedzēja Algolia Inc. nodrošināto meklēšanas funkciju satura meklēšanai un satura rādītāja izveidei. Algolia pakalpojums ir vajadzīgs, lai tīmekļa vietnē atspoguļotu produktus. Algolia neglabā nekādus sīkfailus. Izmantojot Algolia, jūsu IP adrese un meklēšanas vaicājums tiek nosūtīts uz Algolia serveriem un statistikas nolūkos tur tiek glabāts 90 dienas. Datu apstrādes juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. daļas f) apakšpunkts. Plašāka informācija par Algolia konfidencialitātes nodrošināšanas praksi ir pieejama vietnē https://www.algolia.com/policies/privacy/.  

 

Google 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. savā tīmekļa vietnē izmanto dažādus Google pakalpojumus, piemēram, Google reCAPTCHA un Google Maps. Google reCAPTCHA tiek izmantots, lai neļautu botiem iesniegt saziņas veidlapas (datu apstrādes juridiskais pamats: mūsu likumīgās intereses, VDAR 6. panta 1. punkta 1. daļas f) apakšpunkts, lai novērstu nelikumīgu rīcību un IT drošības riskus). Google Maps nodrošina labāku vizualizāciju lapām, kurās pieejama informācija par mūsu dīleriem un/vai kontaktinformācija (datu apstrādes juridiskais pamats: jūsu piekrišana, VDAR 6. panta 1. punkta 1. daļas a) apakšpunkts). Abu pakalpojumu nodrošināšanai ir nepieciešama tāda informācija kā IP adreses, kas jānosūta informācijas apstrādātājam, lai tas varētu nodrošināt pareizu reakciju.  

 

Plašāka informācija par Google konfidencialitātes nodrošināšanas praksi ir pieejama Google konfidencialitātes politikā: https://policies.google.com/privacy?hl=lv Plašāka informācija ir pieejama Google datu aizsardzības politikā: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Tas, cik ilgi Google glabā datus, ir atkarīgs no datu veida. Plašāka informācija ir pieejama šeit: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=lv-LV.  

 

Google Analytics 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. izmanto izsekošanas rīku Google Analytics, lai analizētu tīmekļa vietnes darbības rezultātus. Google Analytics analizē daļu IP adreses un informāciju par jūsu ierīci vai darbībām tīmekļa vietnē, lai analizētu informāciju par valsti un/vai pilsētu. Google apstrādā tikai anonimizētas IP adreses, jo IP adreses pēdējais cipars tiek apslēpts. Datu apstrādes juridiskais pamats: jūsu piekrišana, VDAR 6. panta 1. punkta 1. daļas a) apakšpunkts. 

 

Mēs esam noslēguši datu apstrādātāja līgumu un līguma standartklauzulas ar Google. Statistikas dati tiek pārsūtīti Google, kas glabā datus serveros Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Iepazīstieties ar attiecīgo Google Analytics konfidencialitātes politiku https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=.  

 

Google izmanto šo informāciju, lai uzraudzītu, kā tiek izmantota mūsu tīmekļa vietne, sniegtu pārskatus par vietni un piedāvātu uzņēmumam KYOCERA SENCO EMEA B.V. kā reklāmdevējam informāciju par kampaņu efektivitāti. Google var nodot šo informāciju trešajām pusēm, ja tas ir jādara saskaņā ar tiesību aktiem vai ja šīs trešās puses apstrādā informāciju Google vārdā. Mēs to nevaram ietekmēt. 

 

Īpaši vēlamies vērst jūsu uzmanību uz to, ka KYOCERA SENCO EMEA B.V. ar šiem datiem nekad nevar jūs identificēt kā personu vai fizisku personu, izņemot gadījumus, kad jūs identificējat sevi kā personu, izmantojot kādu no tīmekļa vietnē pieejamajām veidlapām. Tas var notikt, piemēram, ja ievadāt e-pasta adresi, abonējot informatīvo biļeteno vai izmantojot tīmekļa veidlapu. Šādos gadījumos jūsu apmeklējums var tikt sasaistīts ar jūsu ievadītajiem datiem. 

 

YouTube  
KYOCERA SENCO EMEA B.V. izmanto YouTube pakalpojumus, lai savās tīmekļa vietnēs rādītu video. Šos video esam integrējuši tā dēvētajā “paplašinātas datu aizsardzības režīmā”, proti, ja neatskaņojat video, YouTube netiek nosūtīti nekādi dati par jums kā lietotāju. Tālāk tekstā minētie dati tiek nosūtīti tikai tad, ja atskaņojat video. Datu apstrādes juridiskais pamats: jūsu piekrišana, VDAR 6. panta 1. punkta 1. daļas a) apakšpunkts. 

 

Atkarībā no lietotāja reklāmas iestatījumiem, YouTube var izmantot savāktos datus reklāmas nolūkos, piemēram, reklāmu rādīšanai un personalizētām reklāmām, ierobežojot reklāmas rādīšanas reižu skaitu vienam lietotājam un novērtējot reklāmas efektivitāti. Ja nolemjat atskaņot iegultu video, YouTube, kura darbības mēs nevaram kontrolēt, tiks nosūtīti tālāk tekstā minētie dati. Atskaņojot iegultu video, YouTube saņem informāciju par to, ka esat piekļuvis attiecīgajai mūsu tīmekļa vietnes lapai, un citus tālāk tekstā minētos datus, taču mēs neesam informēti par to apmēru. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai jums ir YouTube lietotāja konts, caur kuru esat pieteicies, vai arī šāda lietotāja konta nav. Ja esat pieteicies YouTube, jūsu dati tiks tiešā veidā sasaistīti ar jūsu kontu. Ja nevēlaties, ka jūsu dati tiek sasaistīti ar jūsu YouTube profilu, pirms pogas aktivizēšanas jums ir jāatsakās no sava profila. YouTube glabā jūsu datus lietotāju profilu formātā un izmanto tos reklāmas, tirgus izpētes un/vai uz pieprasījumu balstīta savas tīmekļa vietnes dizaina izstrādes nolūkos. Šādu novērtējumu jo īpaši var veikt (pat attiecībā uz lietotājiem, kuri nav pieteikušies), lai piedāvātu uz vajadzībām balstītas reklāmas un informētu citus YouTube lietotājus par jūsu darbībām tīmekļa vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šādu lietotāju profilu izveidi, un šo tiesību izmantošanas nolūkā iesakām tiešā veidā sazināties ar YouTube. 

 

Google apstrādā jūsu personas datus arī tad, ja izmantotjat YouTube Amerikas Savienotajās Valstīs, un ievēro standartu, kas atbilst iepriekšējam ES un ASV privātuma vairogam. Plašāka informacija par datu vākšanas nolūkiem un tvērumu, datu tālāku apstrādi un uz trešām valstīm nosūtītu datu aizsardzību ir pieejama YouTube konfidencialitātes politikā. Tajā atradīsiet informāciju par savām tiesībām un iestatījumiem, kas ļauj aizsargāt privātumu: https://www.google.com/intl/lv/policies/privacy. 

 

Plašāka informācija par reklāmas preferencēm ir pieejama Google Reklāmu centrā: https://myadcenter.google.com/?hl=lv&sasb=true. Sava Google konta datu un privātuma iestatījumus varat iestatīt šajā lapā: https://myaccount.google.com/data-and-personalization. Tas, cik ilgi Google glabā datus, ir atkarīgs no datu veida. Plašāka informācija ir pieejama šeit: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=lv-LV.   

 

Plašāka informācija par to, kā KYOCERA SENCO EMEA B.V. savā tīmekļa vietnē izmanto sīkfailus, ir pieejama mūsu Sīkfailu izmantošanas politikā.  

 

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. ļoti nopietni uztver jūsu datu aizsardzību un veic atbilstošus pasākumus, lai novērstu datu ļaunprātīgu izmantošanu, nozaudēšanu, nesankcionētu piekļuvi, nevēlamu izpaušanu un neatļautas izmaiņas. Ja uzskatāt, ka jūsu dati nav pienācīgi aizsargāti vai ja ir pazīmes par ļaunprātīgu izmantošanu, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi [email protected]

 

Jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem 
Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst. Jums ir arī tiesības atsaukt savu atļauju datu apstrādei vai iebilst pret to, ka KYOCERA SENCO EMEA B.V. apstrādā jūsu personas datus, un jums ir tiesības nodot savus datus tālāk. Tas nozīmē, ka varat iesniegt pieprasījumu nosūtīt jums vai citai jūsu norādītai organizācijai mūsu rīcībā esošos personas datus datora failā. Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību par datiem atbildīgajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei. 

 

Datu subjekti, jebkurā laikā un nenorādot nekādus iemeslus, var iebilst pret savu personas datu apstrādi reklāmas nolūkos, kā arī pret klientu datu analīzi reklāmas nolūkos. Turklāt datu subjektiem ir arī vispārīgas tiesības iebilst (VDAR 21. panta 1. punkts.) Šajā gadījumā iebildumi pret datu apstrādi ir jāpamato. Ja datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu, šo piekrišanu jebkurā laikā var atcelt. 

 

Jūs varat iesniegt pieprasījumu piekļūt saviem personas datiem, tos labot, dzēst vai nodot tālāk vai atsaukt savu atļauju vai iebilst pret savu personas datu apstrādi. Visvienkāršāk to varat izdarīt, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected]. Mēs atbildēsim uz pieprasījumu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā četru nedēļu laikā.  

 

Izmaiņas paziņojumā par konfidencialitāti 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. patur tiesības veikt izmaiņas paziņojumā par konfidencialitāti. Tāpēc mēs iesakām regulāri apmeklēt šo lapu, lai redzētu, vai ir veiktas kādas izmaiņas. Ja KYOCERA SENCO EMEA B.V. ieviesīs svarīgas izmaiņas, kas ietekmēs jūsu personas datu apstrādes veidu, par to informēsim, ievietojot ziņojumu tīmekļa vietnēs. 

 

Versija: 4
Publicēts: 25.05.2018. 
Pēdējās izmaiņas: 25.1.2023. 

My settings